Fonksiyonlarda Return Deyimi ve Parametreler

Return Deyimi

Normal şartlarda çağrılan fonksiyon veya yordamdaki satırlar sıra ile işletilir. Fonksiyondaki bütün satırlar işletildikten sonra projenin işletimi söz konusu fonksiyonun çağrıldığı satırdan bir sonraki satıra geçer. Çağrılıp işletilen fonksiyondan veya metottan sonra işletilecek başka satır yoksa projenin işletimi aktif formda kalır. (daha&helliip;)