C# Değişken Kavramı

degisken-veri

Değişkenler bir programlama dilinde  temel verileri saklamak ve bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek bölgeleridir. C# dilinde genel olarak bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi olmaktadır.

Veritipi Veriadı;

Örneğin C# dilinde işaretsiz ve 32 bitlik veriyi temsil eden ”a” isimli bir değişken aşağıdaki gibi tanımlanır.

int a ;

(daha&helliip;)