C# Referans ve Değer Tipleri

C# Referans Tipleri

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama
Object System.Object Bütün veri türlerinin türediği kök eleman
String System.String Unicode karakterlerinden oluşan string

C# Önceden Tanımlanmış Value(Değer) Veri Tipleri

Aşağıda temel value tiplerin C# dilindeki adı, CTS karşılığı, açıklaması ve kullanım aralığı bulunmaktadır. (daha&helliip;)