Değişkenlerin Faaliyet Alanları (Scope)

Degisken

     C# dilinde programın genel akışı açılan ve kapanan parantezler içerisinde yazılır. Bu açılan ve kapanan parantezler arasındaki bölgeye ”Blok” denir. Tanımlanan bir değişkene, ancak tanımlandığı blok içerisinde ulaşılabilir. Örneğin aşağıdaki kısa örnekte tanımlanan her iki ”a” değişkeni birbirinden bağımsızdır ve bellekte ayrı bölgelerde saklanırlar. (daha&helliip;)