Fonksiyonlarda Return Deyimi ve Parametreler

Return Deyimi

Normal şartlarda çağrılan fonksiyon veya yordamdaki satırlar sıra ile işletilir. Fonksiyondaki bütün satırlar işletildikten sonra projenin işletimi söz konusu fonksiyonun çağrıldığı satırdan bir sonraki satıra geçer. Çağrılıp işletilen fonksiyondan veya metottan sonra işletilecek başka satır yoksa projenin işletimi aktif formda kalır. (daha&helliip;)

C# Fonksiyon ve Metot Kullanımı

C# Fonksiyonlar ve Metotlar

Bu makalede C#‘ta fonksiyon ve metotların nasıl hazırlandığı konusunda bilgiler bulunmaktadır.

C# projelerinin temel bileşeni olan formlara her biri değişik bir amaca yönelik kontroller Toolbox’tan seçilip yerleştirilebilinmektedir. Üzerinde çalıştığınız forma bir Button yerleştirip tasarım anında düğmeyi çift tıklarsanız düğme için kod yazılabilinen pencere açılır ve çalışma anında düğme tıklandığı zaman işitilmek üzere bir metot kalıbı hazırlanır. (daha&helliip;)