Atama , Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

C# Atama Operatörleri

Atama Operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
= Basit Eşitleme
+= Sağdaki sayı ile topla sonra toplamı eşitle
-= Sağdaki sayıyı çıkar sonra sonucu eşitle
*= Sağdaki sayı ile çarp sonra toplamı eşitle
/= Sağdaki sayı ile böl sonra bölümü eşitle
%= Sağdaki sayı ile bölümünden kalanı bul sonra kalanı eşitle

(daha&helliip;)

C# Referans ve Değer Tipleri

C# Referans Tipleri

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama
Object System.Object Bütün veri türlerinin türediği kök eleman
String System.String Unicode karakterlerinden oluşan string

C# Önceden Tanımlanmış Value(Değer) Veri Tipleri

Aşağıda temel value tiplerin C# dilindeki adı, CTS karşılığı, açıklaması ve kullanım aralığı bulunmaktadır. (daha&helliip;)