Fonksiyonları Başka Formlarda Kullanmak

Bir önceki yazımızda( Fonksiyonlarda Return Deyimi ve Parametreler ) kendisine parametre olarak verilecek 2 sayıyı toplayacak Topla() fonksiyonu üzerinde çalıştığım formda tanımlayıp aynı formda çağırıp kullandım.

Hazırlamak istediğiniz fonksiyonun başka bir formdan çağırılmasına imkan sağlamak istiyorsanız fonksiyon adının başına public deyimi yazmanız gerekmektedir. Bu konuda size bilgi vermek için üzerinde çalıştığım projeye 2. bir form dahil ettim.

C#_fonksiyonlar

Projeye From2 adında 2. bir form dahil ettikten sonra ilk formda hazırladığım Topla() fonksiyonunu 2. forma taşıyacağım. Bu amaçla Topla() fonksiyonuna ait satırları secip Cut ve Paste komutları ile 2. forma taşıdım.

Bu şartlarda yani başka bir formdaki Topla() fonksiyonunu çağırırsanız hata meydana gelir. Çünkü C#, Topla() fonksiyonunu yalnızca ilk formda arar. Başka bir deyişle, bu fonksiyon yalnızca mevcut sınıfta aranır.

Hazırladığınız fonksiyonun başka bir formdan çağrılıp kullanılmasını istiyorsanız fonksiyona public özelliğini vermelisiniz.Tekrar etmek gerekirse; başka bir form demek yerine başka bir sınıf demek daha doğru olur. Çünkü C# projelerindeki her form ayı zamanda bir sınıftır. Sınıflar hakkında daha sonra bilgi verilecektir.

 

public static int Topla(int sayi1, int sayi2)

{

int sonuc;

sonuc= sayi1+sayi2;

return sonuc;

}

bu şekilde public özelliği verilen fonksiyonu herhangi bir formdan çağırıp kullanmak mümkündür.Fonksiyonun adından önce fonksiyonun tanımlı olduğu formun adını yazmak gerekmektedir.

 

private void Form2_Click(object sender, EventArgs e)

{

int maas;

int mesai;

int yekun;

maas= 75000;

mesai=25000;

yekun=Form1.Topla(maas,mesai)

MessageBox.Show(Convert.ToString(yekun));

}

 

1 Comment

  1. Thanks, great article.

    Reply

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir