C# da Kullanılan Diğer Operatörler

C# Diğer Operatörler

C# da kullanılan diğer başlıca operatörlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Operatörler Açıklama
>> Bit bazında sağa kaydırma
<< Bit bazında sola kaydırma
. Nesnelerin özelliklerine ulaşmak için
[] İndeks numarası ile dizi ve koleksiyonların elemanlarına ulaşmak
() Çevrim operatörü. Tip çevrimleri için kullanılır.
?: Koşul Operatörü. İf else koşulunun kısa yazımı.

Operatörlerde Çalışma Önceliği

Tüm operatörlerin çalışma önceliği aynı değildir. Matematik kurallarında geçerli olan çarpma, bölme, çıkarma toplama işlemlerindeki öncelik sırası operatörler içinde geçerlidir. Öncelikleri belirlemek için işlemleri parantez içinde yazmamız gerekir. Örneğin;

int i = 3 + 2 * 6;//önce 2 ile 6 çarpılır sonra çarpıma 3 eklenerek 15 bulunur.

int j = (3 + 2) * 6;// önce 3 ile 2 toplanır sonra toplam 6 ile çarpılarak 30 bulunur.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir