Atama , Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

C# Atama Operatörleri

Atama Operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
= Basit Eşitleme
+= Sağdaki sayı ile topla sonra toplamı eşitle
-= Sağdaki sayıyı çıkar sonra sonucu eşitle
*= Sağdaki sayı ile çarp sonra toplamı eşitle
/= Sağdaki sayı ile böl sonra bölümü eşitle
%= Sağdaki sayı ile bölümünden kalanı bul sonra kalanı eşitle

C# İlişkisel(Karşılaştırma) Operatörleri

İlişkisel Operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#da kullanılan ilişkisel operatörler aşağıdakilerdir.

Operatör Açıklama
== Eşittir
!= Eşit Değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük Eşittir
<= Küçük Eşittir

İlişkisel Operatörler her zaman true veya false olmak üzere boolean bir değer döndürürler. Örnekle anlatmamız gerekirse;

int sayi1 = 6, sayi2 = 4;

C# operatörler

sayi1 == sayi2 ;//false

sayi1 != sayi2; //true

sayi1 > sayi2; //true

sayi1 < sayi2; //false

sayi1 >= sayi2;//true

sayi1 <= sayi2; //false

İlişkisel operatörler sadece birbiri ile uyumlu tipteki değişkenleri karşılaştırabilir. Bir boolean tipi ile integer tipindeki iki değişkeni karşılaştıramazsınız.

C# Mantıksal ve Bit Düzeyinde (Logical and Bitwise) Operatörleri

Bu operatörler mantıksal işlemleri ve bit düzeyindeki işlemleri yapmak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
& Bit bazında ve işlemi
| Bit bazında or işlemi
^ Bit bazında or işlemi
! Bit bazında not işlemi
&& Mantıksal ve işlemi
|| Mantıksal or işlemi

 

Bit bazındaki operatörler değişkene ait değeri bit bazında işleme tabi tutarlar. Mantıksal operatörler ise bildiğimiz mantık kavramı kapsamında bu ve şu doğrumu veya şu doğrumu gibi karşılaştırma yaparlar.

bool sonuc = (i > 3 && j 5) || (i < 7 && j > 3);

Mantıksal operatörlerde;

Doğru ve Doğru = Doğru;

Doğru ve Yanlış = Yanlış;

C# operatörler2

Yanlış ve Doğru = Yanlış;

Yanlış ve Yanlış = Yanlış;

Doğru veya Doğru = Doğru;

Doğru veya Yanlış = Doğru;

Yanlış veya Doğru = Doğru;

Yanlış veya Yanlış = Yanlış;

Mantıksal And işlemlerinde eğer koşullardan herhangi biri yanlış ise and işlemine tabi tutulan diğer koşullar true olsa bile sonuç false‘dur. Or işleminde ise koşullardan herhangi birinin true olması diğer koşulların ne olduğuna bakmaksızın sonucun true olmasını sağlar.

C# Mantıksal operatörler Kısa Devre mantığıyla çalışır. Mantıksal işlemlerde koşullar soldan sağa doğru kontrol edilir. Yukarıdaki paragraftaki bilgiye göre; bir and işlemi kontrol ediliyorsa ve koşullardan birisi false ise sağdaki kaç adet daha and koşulu olmasına bakmaksızın sonucu false olarak belirleyebiliriz. C# derleyicisi de bu yöntemi kullanarak and işleminde ilk false gördüğü anda or işleminde ise ilk true gördüğü anda işlemi keser ve sonucu döndürür. Bu büyük uygulamalarda çok fazla koşul olduğu zamanlar uygulamamızın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir