C# Aritmetiksel Operatörler-2

sayi1++ ifadesisayi1= sayi1+1 ile aynı anlama gelmektedir. Ayrıca bir sayıya herhangi bir sayı eklemek istiyorsak örneğin sayi1′ e 5 ekleyelim:

sayi1 = sayi1 +5 yazmak yerine;

sayi+ = 5;

yazmak daha kısa ve doğrudur.

Örnek:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi1,sayi2;

sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);

sayi1 = -= 2;

sayi2 += 10;

textBox1.Text = sayi1. ToString();

textBox2.Text = sayi2.ToString();

}

Operatörleri Ön Ek ve Arka Ek Olarak Kullanma 

++ ve — operatörleri ön ve arka ek olarak kullanılabilir. Örneklerle anlatacak olursak;

sayi2 = 3;

sayi1 = ++sayi2;//sayi1 = 4, sayi2= 4 olur.

sayi1 = –sayi2;//sayi1 = 2,sayi2= 2 olur.

Örnek:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi1,sayi2;

sayi2 = 3;

sayi1 = ++sayi2;//sayi1 = 4, sayi2= 4 olur.

MessageBox.Show(”sayi1: ”+sayi1 + ” sayi2: ”+ sayi2 );

sayi1 = –sayi2;//sayi1 = 2, sayi2= 2 olur.

MessageBox.Show(”sayi1: ” + sayi1 + ” sayi2: ” + sayi2);

}

Örnekte görüldüğü gibi eğer operatör ön ek olarak kullanılırsa derleyici önce operatörün görevini yapar daha sonra ise atama işlemini gerçekleştirir. Böylece sayi1 = ++sayi2 ifadesinde sayi2 önce bir artırılır daha sonra sayi1’e sayi2’nin değeri artırılır.

sayi2 = 3;

sayi1 = sayi2++;//sayi1 = 3, sayi2 = 4 olur.

sayi1 = sayi2–;//sayi1 = 3, sayi2 = 2 olur.

Örnek:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi1, sayi2;

sayi2 = 3;

sayi1 = sayi2++;//sayi1 = 3, sayi2 = 4 olur.

MessageBox.Show(”sayi1: ”+sayi1 + ” sayi2: ”+ sayi2 );

}

Örnek:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int sayi1,sayi2;

sayi2 = 3;

sayi1 = sayi2–;//sayi1 = 3, sayi2 = 2 olur.

MessageBox.Show(”sayi1: ” + sayi1 + ” sayi2: ” + sayi2);

}

 

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir