C# Aritmetiksel Operatörler

C# Aritmetiksel Operatörler

C# da kullanılan aritmetiksel operatörler ve ilgili kod örnekleri :

Operatörler Açıklama
+ Ekleme
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Kalan veya Modül
++ Birer birer artırma
Birer birer eksiltme

C# Aritmetiksel Operatörler Kod Örnekleri

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

csharp-operatorler

{

int toplam = 0, fark = 0, carpim = 0, kalan = 0;

float bolum = 0;

int sayi1 = 0, sayi2 =0;

sayi1 = Convert.ToInt32 (textBox1.Text);

sayi2 = Convert.ToInt32 (textBox2.Text);

toplam = sayi1 + sayi2;

fark = sayi1 – sayi2;

carpim = sayi1 * sayi2;

kalan = sayi1 % sayi2;

bolum = sayi1 / sayi2;

MessageBox.Show (”Girilen Sayılar: Sayı 1 = ”+ sayi1+ ” Sayı 2 = ”+ sayi2);

MessageBox.Show (”Sayıların Toplamı = ”+ toplam);

MessageBox.Show (”Sayıların Farkı (sayi1 – sayi2) = ”+ fark);

MessageBox.Show (”Sayıların Çarpımı = ”+ carpim);

MessageBox.Show (”Sayıların kalan (Sayi1 in sayi2 ye bölümünden kalan) = ”+ kalan);

MessageBox.Show (”Sayıların Bölümünden (sayi1 / sayi2) Bölüm = ”+ bolum);

sayi1++;

sayi2–;

MessageBox.Show (”Sayi 1 in bir fazlası = ”+ sayi 1);

MessageBox.Show (”Sayi 2 in bir eksiği = ”+ sayi2);

}

Not: Merak edenler için yukarıdaki kodların console uygulaması aşağıdaki gibidir:

public static void Main()

{

int toplam = 0, fark = 0, carpim = 0, kalan = 0;

float bolum = 0,

int sayi1 = 0, sayi2 = 0;

Console.WriteLine(”Sayı Biri Giriniz : ”);

sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(”Sayı İkiyi Giriniz : ”);

sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Degisken

toplam = sayi1 + sayi2;

fark = sayi1 – sayi2;

carpim = sayi1 * sayi2;

kalan = sayi1 % sayi2;

bolum = sayi1 / sayi2;

Console.WriteLine(”Girilen Sayılar: Sayı 1 = {0}, Sayı 2 = {1}”,sayi1,sayi2);

Console.WriteLine(”Sayıların Toplamı = {0}”,toplam);

Console.WriteLine(”Sayıların Farkı (sayi1 – sayi2) = {0}”,fark);

Console.WriteLine(”Sayıların Çarpımı = {0}”,carpim);

Console.WriteLine(”Sayıların kalan (sayi1 in sayi2 ye bölümünden kalan) = {0}”,kalan);

Console.WriteLine(”Sayıların Bölümünden (sayi1 / sayi2) Bölüm = {0}”,bolum);

sayi1++;

sayi2–;

Console.WriteLine(”Sayi 1 in bir fazlası = {0}”,sayi1);

Console.WriteLine(”Sayi 2 in bir eksiği = {0}”,sayi2);

}

 

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir