C# Değişken Kod Örnekleri

C#-kod-ornekler

Önceki yazılarımızda C# nedir, C# Değişken Kavramı, Referans – Değer Türleri gibi konuları işlemiştik. Şimdi de değişkenleri kod içerisinde tanımlayıp çeşitli fonksiyonlar ile kullanılışlarını görelim.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

sbyte kucuk_sayi; //sbyte türünden değişken tanımı.

int deger = 24; // int türünden değişken tanımlanması ve değer atanması.

kucuk_sayi= (sbyte) deger; // sbyte türündeki değişkene int tipindeki değeri sbyte türüne dönüştürüp atanması.

this.Text = kucuk_sayi.ToString (); // değişken içerisindeki değerin stringe dönüştürülüp yazdırılması.

}


private void button1_Click(object sender,  EventArgs e)

{

long deger; // long türünden değişken tanımlanması.

double sayi = 100.85; // double türünden değişken tanımlanması ve değer atanması.

deger = Convert.ToInt32(sayi); // long türündeki değişkene int tipine dönüştürüp değer atanması.

this.Text = deger.ToString(); // değerin string tipine dönüştürülüp yazdırılması.

}


 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

float deger; // float türünde değişken tanımlanması.

int ilk_sayi = 20, son_sayi = 6; // int türünde 2 adet değişken tanımlaması ve değer atanması.

deger = ilk_sayi / son_sayi; // float türündeki değişkene int türündeki iki değişkenin bölümünün atanması.

this.Text = deger.ToString(); // sonucun string türüne dönüştürülerek yazdırılması.

}

Not: Burada “deger” float türünde bir değişken olmasına rağmen bölen ve bölünen sayı türleri integer olduğundan sonuç tam sayı çıkacaktır. Sonuç : 3

Sonucun ondalıklı sayı çıkması için bölen ya da bölünen sayılardan en az birinin de float türünde olması gerekir:


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

float deger, son_sayi = 6; // float türünde 2 adet değişken tanımlanması.

int ilk_sayi = 20; // int türünde değişken tanımlanması ve değer atanması.

deger =ilk_sayi / son_sayi; // float türündeki değişkene int ve float türündeki iki sayının bölümünün atanması.

this.Text = deger.ToString(); // Sonucun stringe dönüştürülüp yazdırılması.

}

Sonuç : 3.33333


 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string metin; // String türünde değişken tanımlanması.

metin = textBox1.Text; // textboxa girilecek string değerinin metin değişkenine atanması.

MessageBox.Show(”Girilen değer: ” + metin); // MessageBox ile girilen değerin gösterilmesi.

}


Char karaktersel işlemlerde kullanılan bir türdür. String veri türünden farklıdır. Tek karakter ataması yapılabilir ve atanan karakter ‘(Tek tırnak)’ içerisinde yazılmalıdır. Örneği inceleyelim:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

char karakter;  // char türünde değişken tanımlanması.

karakter = ”a”; // değişkene karakter atanması (yanlış kullanım)

textBox1.Text = karakter; // textboxa girilen karakterin atanması.

Yukarıdaki örnek karakter değişkenine atanan a harfinin ” ” içerisinde yazılmasından dolayı hata verecektir. Doğrusu ‘ ‘ olmalıdır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

char karakter; // char türünde değişken tanımlanması.

karakter= ‘a’; // değişkene karakter atanması.

textBox1.Text = karakter.ToString(); // char  türündeki değişkeni stringe dönüştürerek textboxa atanması.

}


Char olarak tanımlanan bir değişkene string türündeki  bir değişkenin değerini atamak istendiğimizde atama yaparken indis numarası belirtilmelidir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

char karakter; // char türünde değişken tanımlanması.

string metin = ”a”; // string türünden değişken tanımlanıp değer atanması.

karakter = metin [0]; // char türündeki değişkene string türündeki metinin ilk karakterinin atanması.

textBox1.Text = karakter.ToString(); // textboxun değerine karakter değişkeninin değeri stringe dönüştürülerek atanması.

}

Sonuç : a

String bir karakter dizisini tutar. Char ise tek bir karakteri. bu sebeple indis numarası kullanılır. indis numarası 0(sıfır)’dan başlar. Örneğin ‘istanbul’ kelimesinin ilk karakteri yani 0.indexi ‘i’ harfidir. ikinci harfi yani 1.indexi ise ‘s’ harfidir.

bunu kod üzerinden açıklayacak olursak;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

char karakter; // char türünde değişken tanımlanması.

string metin = ”istanbul”;  //string türünde değişken tanımlanıp değer atanması. 

karakter = metin [1]; // char türündeki değişkene metin değişkenindeki stringin 2. karakterinin atanması.

textBox1.Text = karakter.ToString(); // textboxa  char türündeki değişkenin stringe dönüştürülüp atanması.

}

Sonuç : s

 

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir