C# Referans ve Değer Tipleri

C# Referans Tipleri

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama
Object System.Object Bütün veri türlerinin türediği kök eleman
String System.String Unicode karakterlerinden oluşan string

C# Önceden Tanımlanmış Value(Değer) Veri Tipleri

Aşağıda temel value tiplerin C# dilindeki adı, CTS karşılığı, açıklaması ve kullanım aralığı bulunmaktadır.

C# taki Adı CTS Karşılığı Açıklama Max ve Min Aralık ya da Değeri
Sbyte System.Byte 8 bit işaretli tamsayı -128 : 127
Short System.Int16 16 bit işaretli tamsayı -32.768 : 32.767
İnt System.Int32 32 bit işaretli tamsayı -2.147.483.648 : 2.147.483.647
Long System.Int64 64 bit işaretli tamsayı -9.223.372.036.854.775.808 : -9.223.372.036.854.775.807
Byte System.Byte 8 bit işaretsiz tamsayı 0 : 255
Ushort System.Ulnt16 16 bit işaretsiz tamsayı 0:65.535
Uint System.Ulnt32 32 bit işaretsiz tamsayı 0 : 4.294.967.295
Ulong System.UInt64 64 bit işaretsiz tamsayı 0:18.446.744.073.709.551.615
Float System.Single 32 bit tek kayan sayı + yada – 1.5*10-45:+ ya da -3.4*1038
Double System.Double 64bit çift kayan sayı + ya da -5*10-324:+ ya da -1.7*10308
Decimal System.Decimal 128 bit ondalıklı sayı + ya da – 1.5*10-28:+ ya da – 7.9*1028
Bool System.Boolean True ya da false
Char System.Char Karakterleri temsil eder 16 Unicode karakterleri

 

 

 

1 Comment

  1. Çok teşekkürler çok güzel bir yazı olmuş ekibinize çok teşekkür ediyorum..

    Reply

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir