C# Fonksiyon ve Metot Kullanımı

C# Fonksiyonlar ve Metotlar

Bu makalede C#‘ta fonksiyon ve metotların nasıl hazırlandığı konusunda bilgiler bulunmaktadır.

C# projelerinin temel bileşeni olan formlara her biri değişik bir amaca yönelik kontroller Toolbox’tan seçilip yerleştirilebilinmektedir. Üzerinde çalıştığınız forma bir Button yerleştirip tasarım anında düğmeyi çift tıklarsanız düğme için kod yazılabilinen pencere açılır ve çalışma anında düğme tıklandığı zaman işitilmek üzere bir metot kalıbı hazırlanır. (daha&helliip;)

Atama , Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

C# Atama Operatörleri

Atama Operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
= Basit Eşitleme
+= Sağdaki sayı ile topla sonra toplamı eşitle
-= Sağdaki sayıyı çıkar sonra sonucu eşitle
*= Sağdaki sayı ile çarp sonra toplamı eşitle
/= Sağdaki sayı ile böl sonra bölümü eşitle
%= Sağdaki sayı ile bölümünden kalanı bul sonra kalanı eşitle

(daha&helliip;)